Tak

Tak

Takbyten görs både av funktionsmässiga och estiska skäl, eller en kombination därav. Det är en stor investering som ger huset ett lyft och sannolikt ökar dess värde. Det bästa är förstås att renovera eller byta taket innan läckage uppstår, för att undvika extra kostnader till följd av invändiga skador. Ibland krävs bygglov för takbyte, till exempel om du ändrar takkonstruktionen eller byter material. Kolla med kommunen för säkerhets skull. Vi utför renovering och byte av tak i de flesta material såsom papp, lertegel, betongpannor, plåt och shingel. Vilket material som passar bäst styrs av husets stil, takets lutning och din personliga smak. Till tegel och betongpannor använder vi en underlagstäckning från Mataki med 30 års produktgaranti.

Referens- och inspirationsbilder